Điện thoại: 0968 332 712 ; 0967 483 330 ; 0388 771 339

Giờ làm việc: Hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Thiết bị thử nghiệm nhựa & cao su

JK-6322-HZ Thiết Bị Đo Độ Đục Truyền Quang

JK-6322-HZ Optical Transmission Turbidity Tester
Công ty TNHH JUNYAN
Địa chỉ : Số 16 Đường Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM
Điện thoại: 028-66759028
Fax: 028-62930523
 
Email : 
junkeyiqi03@gmail.com (Ms Hồng)
junkeyiqi6@gmail.com (Ms Phương)
junkeyiqi@gmail.com 
junkeyiqi5@gmail.com  (Mr Triều) 
 
Website : www.junkeyiqi.vn
Hotline :  0968 332 712 (Ms. Hồng)
                0967 483 330 (Ms. Phương)

Zalo: 0983837323

Wechat: 0968332712

               

 

Tổng quan/ General:

 

Thiết bị dùng để đo độ truyền quang và độ đục sương mù trên các sản phẩm thử có mặt phẳng ngang với tính năng trong suốt hoặc nửa mờ (chất nhựa hoặc film ..vv…) và xác định độ đục hoặc độ trong của các mẫu chất lỏng (nước, đồ uống, v.v.).

 

This device is used to measure the optics transmission level and the mist turbidity level on transparent or translucent even plane - products (aluminum or film, Etc…) and determine the turbidity or transparency of liquids (water, drinks, Etc…).

 

Thông số tiêu chuẩn/ Standard Parameter: 


- Phạm vi đo lường : Độ xuyên thấu 0~100.0%.

Measurement range: Penetration 0~100.0%. 

 

- Độ đục sương mù : 0~99.00%.

Mist turbidity: 0~99.00%.

 

(0-30% phép đo tuyệt đối )

(0-30% absolute measurement)

 

(30.1-99% Phép đo tương đối)

(30.1-99% relative measurement)

 

- Độ chính xác :Độ xuyên thấu  ≤1%.

Accuracy: penetration ≤1%. 

 

- Độ đục sương mù  H≤0.5% giờ  ±0.1%.

Mist turbidity H≤0.5% Hour ±0.1%. 

 

- H>0.5% giờ ±0.3%.

H>0.5% Hour ±0.3%.

 

- Độ lập lại:Độ xuyên thấu 0.5%.

Repeatability: Penetration 0.5%.

 

- Độ đục sương mù  H≤0.5%giờ ±0.05%.

Mist turbidity H≤0.5% Hour ±0.05%.

 

- H>0.5%giờ ±0.1%.

H>0.5% Hour ±0.1%.

 

- Giá trị đọc tối thiểu: Độ xuyên thấu 0.1%.

Minimum read value: Penetration 0.1%. 

 

- Độ đục sương mù 0.01%.

Mist turbidity: 0.01%.

 

- Nguồn sáng : Nguồn sáng C (Đèn halogen vonfram DC 12V 50W + phim nhiệt độ màu).

Lightsource: C source (DC 12V 50W Tungsten-halogen bulb + CCT film).

 

- Quy cách mẫu thử : 50mm×50mm(film mỏng).

Specification of test sample:  50mm×50mm (Thin film) .

 

- Quy cách cửa sổ mẫu: cửa sổ vào ø25mm, cửa sổ ra ø21mm.

Specification of standard window: Entrance window ø25mm, out window ø21mm.

    

- Thiết bị tiếp nhận: pin Gui Guang và phim hiệu chỉnh chức năng hiển thị hàm số (theo giá trị tiêu chuẩn V (λ)).

Receiving equipment: Gui Guang battery and the key of calibrating the function display function  (On the standard value V (λ)).   

 

- Quy cách máy : 740mm(L) × 270mm(B) × 330mm(H).

Machine specification: 740mm(L) × 270mm(B) × 330mm(H).

 

- Nguồn điện : 220V 50HZ.

Power source:  220V 50HZ.

 

- Trọng lượng máy: 21Kg. 

Weight of machine: 21Kg. 

 

0188.522.0062